Disclaimer van Tel & Tel B.V. Telefoonservice en Telesecretariaat te Boxtel

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

Tel & Tel B.V. spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin Tel & Tel B.V als portal fungeert volledig en juist is, daarentegen kan Tel & Tel B.V niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Tel & Tel B.V aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content

De website van Tel & Tel B.V bevat de mogelijkheid om zowel door Tel & Tel B.V ontwikkelde software als door derden ontwikkelde software te downloaden. Tel & Tel B.V geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de functionaliteit of bruikbaarheid van deze software. Tel & Tel B.V aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, de installatie of het gebruik van deze software, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.

De Tel & Tel -site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Tel & Tel B.V liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Tel & Tel B.V. Tel & Tel B.V is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Tel & Tel B.V geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Tel & Tel B.V vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van Tel & Tel B.V en Tel & Tel B.V geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van Tel & Tel B.V. Tevens is Tel & Tel B.V niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Tel & Tel B.V die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Tel & Tel B.V in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Op deze website worden cookies gebruikt om de integriteit van de registratieprocedure te waarborgen en de Site persoonlijker te maken. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op uw vaste schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om een toepassing uit te voeren of om virussen op uw computer te plaatsen. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar u heeft verzonden.

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Hierdoor kunnen relevante gegevens eenvoudiger worden geleverd, wordt het navigeren gemakkelijker, enzovoort. Wanneer u de website weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de site kunt gebruiken zoals u die hebt ingesteld.

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze site of andere sites die u bezoekt.

Opdrachten geplaatst op deze website vallen pas onder onze leveringsvoorwaarden wanneer de opdracht door ons is ontvangen en bevestigd. De bevestiging ontvangt u per fax, email, of mondeling. De leveringsvoorwaarden van Tel & Tel B.V worden op uw verzoek aan u verstrekt. U kunt ze ook bekijken of downloaden of printen. Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: info@tel-en-tel.nl.