Referentie inzet telefoon-antwoordservice tijdens projecten.

Provincie Noord Brabant

We hadden een grote en complexe klus: de invoering van de verplichte vergunningen voor kleine grondwateronttrekkingen in Brabant. We besloten de telefonische afhandeing in de markt te zetten. Tel & Tel kwam als beste uit de bus. Dat project is goed verlopen en we zijn zeer tevreden over de samenwerking.

dhr. J. Kessels, medewerker Provincie Noord Brabant